Otázky a odpovede

Nie som si istý/á, či pracujem so svojou e-schránkou správne. Viete mi pomôcť?

V Bratislave pravidelne prebiehajú školenia Základných funkcionalít ÚPVS, na ktorých vám pomôžeme zorientovať sa na portáli slovensko.sk, ale aj vo vašej e-schránke.

 

Kto sa môže na školenie prihlásiť?

Školenia sú určené všetkým orgánom verejnej moci – úradníkom, učiteľom, ale aj advokátom či podnikateľom. Školenia pre orgány verejnej moci sú určené pre ich zamestnancov, a nie ich externých dodávateľov. Ak sa chce externý dodávateľ orgánu verejnej moci zúčastniť školenia, môže sa prihlásiť ako podnikateľ.

 

Koľko za školenie zaplatím?

Orgány verejnej moci majú takéto školenia zadarmo, pričom však dopravu a stravu nemajú účastníci školenia preplatenú. Pre právnické osoby alebo fyzické osoby ponúkame školenia za 50 EUR na osobu. V prípade väčších podnikov odporúčame prizvať si školiteľa k sebe do firmy, kde za 750 EUR môže vyškoliť až 50 osôb.

 

Kde školenie prebieha?

Školenia prebiehajú na adrese BC Omnipolis, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.

ALEBO 

V priestoroch Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, na adrese Kuzmányho 220/1, 974 01 Banská Bystrica.

 

Kto školenie vedie?

Školenia prebiehajú pod taktovkou našich školiteľov. Sú certifikovaní Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby.  NASES je jediným garantom kvality školenia.

 

Čo sa na školení naučím?

Na školení vám pomôžeme zorientovať sa na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk, ako sa prihlásiť do vašej e-schránky, aj to, ako s vašou elektronickou schránkou máte pracovať.

 

Na školení som nebol/a a so schránkou som sa naučil/a pracovať sám/a. Je to v poriadku?

V praxi sa často stretávame s tým, že úradníci, ktorí neprešli naším školením, robia v práci chyby. Nevedia využívať podpis s mandátnym certifikátom alebo nepoznajú povinnosti, ktoré im z titulu orgánu verejnej moci vyplývajú.

 

Kde sa môžem prihlásiť na školenie?

Prihlásiť sa môžete na našej stránke bit.ly/Školenie_UPVS. 

 

Budú školenia aj na východnom Slovensku?

Pracujeme na tom, aby sme naše školenia ÚPVS priniesli aj občanom na východnom Slovensku. Veríme, že vám budeme môcť už čoskoro priniesť takéto pozitívne správy.

 

Posledná aktualizácia