Školenia

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) organizuje školenia „Základnej funkcionality ÚPVS“, ktorých cieľom je klientom poskytnúť základné informácie o úradnej elektronickej komunikácií s využitím Ústredného portálu verejnej moci – slovensko.sk a elektronických schránok v zmysle povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Určené sú pre tých záujemcov, ktorí uprednostňujú prepojenie teoretickej časti s praktickou ukážkou a priamym vysvetlením problematiky.

Klientmi sú OVM – orgány verejnej moci (orgány štátnej správy a územnej samosprávy), ako aj verejnosť (právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, a fyzické osoby – občania).

Obsah školenia:

Oboznámenie so základnými funkcionalitami ÚPVS

Správa elektronickej schránky orgánu verejnej moci (OVM)

Udelenie oprávnenia fyzickej osobe na zastupovanie OVM

Spracovanie prijatého podania OVM

Správa elektronických schránok organizačných zložiek a organizácií bez právnej subjektivity OVM

Dôležité upozornenie: Práca s elektronickou schránkou na ÚPVS si vyžaduje eID kartu (občiansky preukaz).

 

Vyberte si príslušné školenie:

Téma: Základné funkcionality ÚPVS (pre OVM, aj verejnosť)

Formulár pre registráciu

 

Ďalšie informácie:

Školenia pre orgány verejnej moci

Pre orgány verejnej moci sú školenia organizované bezplatne v priestoroch NASES na adrese BC OMNIPOLIS, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava 

alebo

v priestoroch Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, na adrese Kuzmányho 220/1, 974 01 Banská Bystrica.

 

Školenia pre verejnosť

Školenia sú orientované pre firmy, živnostníkov, občianske združenia, iné právnické osoby alebo fyzické osoby v priestoroch za poplatok.

 

V prípade otázok nás prosím kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy skolenia@nases.gov.sk.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Školiaci tím NASES.

Posledná aktualizácia