Informácie pre orgány verejnej moci

Povinnosť orgánov verejnej moci zverejňovať informačný obsah na ústrednom portáli

Orgány verejnej moci sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente povinné zabezpečiť tvorbu informačného obsahu o svojej činnosti pre verejnosť a ten zverejňovať a aktualizovať na Ústrednom portáli verejnej správy pričom zodpovedajú za jeho správnosť a úplnosť.

Orgány verejnej moci môžu zverejňovať informačné obsahy o svojej činnosti (agendy) prostredníctvom oprávneného prístupu k nástroju Správa informačného obsahu. Správa informačného obsahu je dostupná pre oprávnených používateľov orgánu verejnej moci v záložke „Inštitúcie“ na titulnej stránke Ústredného portálu verejnej správy. Záložka „Inštitúcie“ sa používateľovi sprístupní až po prihlásení sa na portál v mene inštitúcie.

Viac informácií sa dozviete na portáli www.slovensko.sk:

  • Návod na správu informačného obsahu pre Orgány verejnej moci, nájdete v časti  Návody, časť určená pre Orgány verejnej moci.
  • Metodické usmernenie k správe informačného obsahu, nájdete v časti Metodické usmernenia.
Posledná aktualizácia