Redizajn siete GOVNET

Informácie o projekte

 • Názov projektu: Redizajn siete GOVNET
 • Operačný program : Operačný program Integrovaná infraštruktúra
 • Programové obdobie: 2014 – 2020
 • Financovanie: Európske štrukturálne a investičné fondy
 • Rozpočet projektu: 7 321 890,45 EUR
 • Začiatok a plánované ukončenie projektu: 12/2019 – 11/2022

Aktivity projektu

Projekt Redizajn siete GOVNET sa realizuje na základe požiadavky zvýšenia bezpečnosti siete GOVNET, šetrenia nákladov, slobody výberu poskytovateľa transportných služieb podľa najlepšej ponuky. Vznikne šifrovaná komunikácia v transportnej sieti vytvorením IPSec tunela, ktorá prináša bezpečný prenos dát pre všetky cieľové skupiny, ktorými sú zamestnanci jednotlivých rezortov. Ďalšou motiváciou na realizáciu projektu je výrazné zníženie doterajších prevádzkových nákladov. Vo veľkej miere sa realizáciou projektu jasne vymedzí definovaná hranica medzi transportnou a prístupovou sieťou, kde zariadenia v prístupovej sieti budú už výlučne v správe NASES.

Prínosy projektu

Realizáciou projektu sa vo veľkej miere dosiahne úspora finančných nákladov na prevádzku siete GOVNET a šifrovaním komunikácie sa zabezpečí vyššia bezpečnosť siete GOVNET.

Základné ciele napĺňané realizáciou projektu :

 • Zabezpečená šifrovaná sieť GOVNET
 • Zvýšenie kvality a dostupnosti siete GOVNET
 • Kontinuálna modernizácia siete v správe NASES
 • Zabezpečenie koncových uzlov
 • Transparentné výdavky
Posledná aktualizácia