O projekte

Identifikácia projektu 

Názov projektu Redizajn siete GOVNET
Prijímateľ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava
Trvanie projektu 12/2019 – 09/2023
Kód Projektu ITMS 2014+ 311071X548
Výzva OPII-2019/7/20-NP – Redizajn siete GOVNET
Výška NFP 7 321 890,45 EUR
Ciele

 

 

 

Základné ciele napĺňané realizáciou projektu:

  • Zabezpečená šifrovaná sieť GOVNET,
  • zvýšenie kvality a dostupnosti siete GOVNET,
  • kontinuálna modernizácia siete v správe NASES,
  • Zabezpečenie koncových uzlov.
Miesto realizácie projektu Slovensko
Odkazy pre projekt
Odkazy všeobecné
Posledná aktualizácia