Podpisovač, overovač, zobrazovač v elektronickej komunikácií so štátom

Ústredný portál verejnej správy zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informáciám a službám verejnej správy. Prax a skúsenosti s vybavovaním životných situácií elektronicky hovoria, že je to zväčša komplikovaný a zdĺhavý proces a miera využívania elektronických služieb je nízka. Je nutné umožniť používateľovi využívať technické prostriedky portálu tak, aby boli zohľadnené najnovšie technologické procesy a komponenty. Ich využitím bude možné vytvárať elektronické podania efektívnejšie a jednoduchšie.

Predmetom projektu je najmä vývoj/implementácia jednotnej aplikácie s funkcionalitami: podpisovač, overovač, zobrazovač a zaručená konverzia a zároveň implementácia novej webovej stránky SNCA a zefektívnenie existujúcej webovej stránky NASES v súlade s jednotným dizajn manuálom ID SK.

Cieľom projektu je:

  • Zvýšenie využívania elektronických služieb- implementácia jednotného podpisovača, overovača a zobrazovača,- poskytovanie verejne dostupnej zaručenej konverzie;
  • Zvýšenie používateľskej prívetivosti koncových služieb a webov za pomoci ID-SK – implementácia novej webovej stránky SNCA a zefektívnenie existujúcej webovej stránky NASES.

Cieľovou skupinou projektu sú fyzické a právnické osoby a v neposlednom rade OVM.

Elektronické služby vytvorené projektom:

  • KS Overovanie podpisov a autorizácií, časových pečiatok elektronických bezpečnostných prvkov
  • KS Podpisovanie a konverzia dokumentov, pripájanie časových pečiatok a prevod na archívnu formu
  • KS Zobrazovanie podpísaných a nepodpísaných elektronických dokumentov v povinných formátoch
  • KS Zaručená konverzia
Posledná aktualizácia