Aktuálny stav

Projekt bol zo strany hlavného partnera MIRRI predĺžený do 06/2022.

Posledná aktualizácia