Aktuálny stav

Prebieha etapa Analýza a dizajn, ktorej čiastkovými výstupmi budú Analýza IS, Detailný návrh riešenia, Plán testov, UX stratégia, Predbežná analýza rizík, Používateľský prieskum.

Posledná aktualizácia