O projekte

Identifikácia projektu

Názov projektu Jednotná digitálna brána – služby národného eIDAS uzla a ÚPVS
Prijímateľ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava
Akronym eIDAS 3
Kód projektu ITMS 20214+ 311071BQP5
Výzva OPII-2021/7/12-DOP
Výška NFP 1 999 259,36 EUR
Ciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eIDAS 3 zabezpečí:

  • Vytvorí podmienky na zrýchlenie sprístupnenia elektronických správ a služieb,
  • zjednoduší a zjednotí prístup k elektronickým službám štátov EÚ pre našich občanov a elektronických služieb SR pre občanov ostatných štátov,
  • poskytne množinu vymenovaných služieb ktoré budú plne online a bez prekážok pre cezhraničných používateľov, bude zahŕňať autentifikáciu cudzincov a zavedenie systému pre implementáciu princípu „jedenkrát a dosť“ pre cezhraničné služby,
  • implementuje a prispôsobí zdieľané komponenty pre potreby poskytovania cezhraničných služieb,
  • vyrieši problémy identifikácie a autentifikácie cezhraničných používateľov, ako aj výmenu dôkazov pomocou technického systému podľa uvedeného nariadenia,
  • optimálnym spôsobom poskytovať elektronické služby cez novú dátovú platformu.
Miesto realizácie projektu Slovensko
Odkazy pre eIDAS 3
Odkazy všeobecné

 

 

Posledná aktualizácia