Publicitné aktivity

V rámci národného projektu „Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP) ako kľúčová časť systému e-Kolok“ boli realizované i tieto publicitné aktivity:

Posledná aktualizácia