Projekty

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) realizuje projekty, ktoré v maximálnej miere podporujú rozvoj informačnej spoločnosti na Slovensku s cieľom prepájať jednotlivé úrady štátnej a verejnej správy, zjednodušovať kontakt občanov i podnikateľských subjektov s orgánmi verejnej moci.

Medzi nosné projekty v oblasti infraštruktúry patrí projekt vládnej siete Govnet a projekt Digitálne učivo na dosah prinášajúci bezpečný internet a digitálny vzdelávací obsah do škôl.

Zjednodušenie kontaktu občana s úradmi umožňuje projekt Ústredný portál verejnej správy – slovensko.sk či projekt eKolok, v rámci ktorého NASES realizuje a prevádzkuje centrálne komponenty.

V neposlednom rade NASES v rámci projektu eDemokracia a otvorená vláda priniesla niekoľko nových služieb prispievajúcich k zvýšeniu transparentnosti v rámci verejnej správy a tiež služby určené pre Úrad vlády SR.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby aktuálne pripravuje národný projekt s názvom: „Centrálny informačný systém štátnej služby“, ktorý sa nachádza v procese prípravy vypracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Vznik nového informačného systému legislatívne upravuje Zákon č. 55/2017 o štátnej službe. 

Posledná aktualizácia