Projekty

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) realizuje projekty, ktoré v maximálnej miere podporujú rozvoj informačnej spoločnosti na Slovensku s cieľom prepájať jednotlivé úrady štátnej a verejnej správy, zjednodušovať kontakt občanov i podnikateľských subjektov s orgánmi verejnej moci.

Medzi nosné projekty v oblasti infraštruktúry a kybernetickej bezpečnosti patrí projekt Redizajn siete GOVNET vládnej siete Govnet a projekt Detekcia zraniteľnosti koncových obslužných bodov.

Zjednodušenie kontaktu občana s úradmi umožňuje projekt Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy s akronymom Modernizácia Ústredného portálu verejnej správy – slovensko.sk spolu so súvisiacimi projektami: 

Služby sprístupňovania a zdieľania doručovaných rozhodnutí

Modernizácia Ústredného kontaktného centra

Podpisovač, overovač, zobrazovač v elektronickej komunikácii so štátom.

V rámci projektu Jednotná digitálna brána – služby národného eIDAS uzla a ÚPVS prinášame niekoľko nových služieb:

  1. Vytvorenie multijazyčných služieb poskytovaných portálom slovensko.sk a podpora pre zahraničný identifikátor (Frontend v EN).
  2. Identifikácia a autentifikácia cezhraničných používateľov – držiteľov autentifikačných prostriedkov vydávaných mimo SR a notifikovaných podľa naradenia eIDAS, ktorí pristupujú na elektronické služby OVM v rámci SR
  3. Zefektívnenie služieb dátovej platformy modulu IAM

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby realizuje pre Úrad vlády Slovenskej republiky národný projekt s názvom: „Centrálny informačný systém štátnej služby“. Vznik nového informačného systému legislatívne upravuje Zákon č. 55/2017 o štátnej službe.

Posledná aktualizácia