Implementácia projektov

Dôležitou úlohou NASES je realizovať projekty v oblasti informatizácie v rámci operačných programov Európskych štrukturálnych a investičných fondov a iných finančných nástrojov a programov Európskej komisie s cieľom v maximálnej miere podporiť urýchlenie rozvoja a rozširovania služieb eGovernmentu na Slovensku. To vedie k úsporám financií a zefektívneniu výkonu verejnej správy, zjednodušeniu kontaktu občanov s úradmi, ako aj k podpore celkovej informačnej vyspelosti slovenskej spoločnosti, verejnej sféry, podnikateľskej obce, ako aj širokej verejnosti

Posledná aktualizácia