Digitálne učivo na dosah

Je spoločným projektom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako prijímateľa a Úradu vlády SR, ako partnera. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby realizuje technické zabezpečenie projektu, a to na základe zmlúv o plnení odborných úloh v informatizácii v SR, ako aj v zmysle svojho štatútu.   

Ako rezort  školstva, tak aj úrad vlády chápu jeho prípravu a minimálne päťročnú následnú spoločnú prevádzku ako pilotnú aktivitu, ktorej jednotlivé fázy a výsledky budú priebežne monitorované, vyhodnocované a v prípade potreby poslúžia ako základ pre neskoršiu prípravu obdobného projektu v celonárodnom meradle.    

Projekt priniesol do 218-tich škôl a školských zariadení v piatich okresoch Slovenska prístup k digitálnemu edukačnému obsahu, garantovanú rýchlosť pripojenia, bezplatný technický servis i zvýšenú internetovú bezpečnosť.

Financovaný bol z prostriedkov Operačného programu Informatizácia spoločnosti  a Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Internetová stránka projektu: www.edu-centrum.sk

Posledná aktualizácia