Detekcia zraniteľnosti koncových obslužných bodov

V súvislosti s elektronizáciou služieb verejnej správy (e-Government) dochádza k veľmi významnému zvýšeniu závislosti výkonu verejnej správy na informačných systémoch verejnej správy a zvyšujú sa aj potenciálne škody z kybernetických incidentov. Zo záverov prestížnych medzinárodných konzultačných spoločností sektory, ktoré boli v období roku 2019 až apríl 2020 najviac zasiahnuté, boli digitálne služby, štátna správa a technologický priemysel. Pritom štátna správa tvorí najatraktívnejší sektor, ktorý čelí kybernetickým útokom. Vzhľadom na tento negatívny trend navrhovaný modul detekcie zraniteľnosti koncových obslužných bodov bude eliminovať a vyhodnocovať kybernetické útoky na koncových zariadenia používateľov.

Posledná aktualizácia