Ciele

Hlavným cieľom projektu CISŠS bude vytvorenie komplexného centrálneho bloku pre riadenie ľudských zdrojov a podpora životnej situácie , prístup k informáciám a jednotné riadenie súvisiacich procesov spolu s vytvorením analyticko-strategického nástroja Úradu vlády SR pre rozvoj ľudských zdrojov.

Realizáciou projektu sa dosiahne:

  • Lepšie využívanie dát, analýz a znalostí v rozhodovacích procesoch
  • Zvýšenie kvality štandardu a dostupnosti elektronických služieb pre občanov
  • Rozvoj kompetencií, odbornosti a efektívneho riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe
  • Poskytovanie centralizovaných služieb pre služobné úrady

Výberové konania budú dostupné pre občanov , absolventov, ako aj štátnych zamestnancov, vrátene nadbytočných štátnych zamestnancov na jednom webovom sídle, pričom budú uplatnené princípy jeden krát a dosť, jednoduchá navigácia, multikanálový prístup a proaktivita.

CISŠS poskytne referenčný register o štátnych zamestnancoch pre všetky štátne organizácie , vybrané hlavné štatistické údaje a datasety na automatizované spracovanie prostredníctvom centrálnej platformy pre OpenData pre verejnosť.

Zároveň budú poskytnuté centrálne služby na podporu medzirezortného vzdelávania a jednotnej metodiky pre služobné preukazy.

Posledná aktualizácia