Workshop 1. 3. 2018

Blok 1 – Jedenkrát a dosť 

Blok 1 – Kam kráča NASES 

Blok 2 – Centrálne úradné doručovanie workshop 

Blok 3 – Doručovanie 

Blok 3 – Prevádzka a pilot 

Blok 4 – Centrálne úradné doručovanie workshop 

Posledná aktualizácia