Vyjadrenie k existencii sietí

Žiadosť o vyjadrenie k existencii telekomunikačných sietí je možné zaslať:

Elektronicky

Vyplňte prosím formulár k žiadosti o vyjadrenie k existencii telekomunikačných sietí a priložte všetky prílohy tak, ako je uvedené vo formulári.

Poštou

V prípade záujmu o zaslanie žiadosti poštou je potrebné:

 

V prípade rozsiahlych projektov je potrebné zaslať aj situáciu elektronicky na e-mail siete@nases.gov.sk.

 
Adresa:
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
BC Omnipolis
Trnavská cesta 100/II
821 01 BRATISLAVA

 

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte e-mailom na adrese siete@nases.gov.sk.

 

Posledná aktualizácia