Úvodná konferencia

Starostovia obcí Východného Slovenska, ktorých obyvatelia nemajú prístup k internetu, projektanti dodávateľa zodpovední za realizáciu projektu vybudovania širokopásmovej infraštruktúry v tzv. „bielych miestach“ – tí všetci sa na odbornej konferencii, ktorá sa uskutočnila dňa 16.7.2015 v Humennom, dozvedeli od zástupcov Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) aktuálne informácie o projekčných prácach, technickej špecifikácii a prínose projektu pre konečných užívateľov. Obojstranne prospešnou bola najmä odborná diskusia a vecné otázky kladené zo strany účastníkov konferencie.

Podklady z konferencie:

Pozvánka

Všeobecné podmienky

Posledná aktualizácia