Pozvánka na verejné prerokovanie pripravovaného projektu „Detekcia zraniteľnosti koncových obslužných bodov“

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby organizuje dňa 30.07.2021 od 9:00 hod- 11:00 hod. verejné prerokovanie pripravovaného projektu „Detekcia zraniteľnosti koncových obslužných bodov“. Jeho realizáciou sa vytvorí modul detekcie hrozieb a prienikov zahŕňa kľúčové techniky pre ochranu aplikácií postavených na moderných architektúrach.

Navrhovaný modul detekcie hrozieb a prienikov rozšíri poskytované služby na vládnej sieti GOVNET prevádzkovanej NASES. Prerokovanie sa bude konať v zasadačke Akvárium na 4. poschodí v priestoroch NASES, Trnavská cesta 100/II, Bratislava 821 01. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu je počet účastníkov obmedzený na 10 osôb. Parkovanie účastníkov, z dôvodu nedostatku parkovacích miest nie je možné zabezpečiť.  

Týmto by sme Vás chceli pozvať na uvedené prerokovanie. Zároveň by sme Vás v prípade záujmu dovolili požiadať o potvrdenie Vašej účasti najneskôr do stredy, 28.07.2021, do 16:00 hod. na emailovú adresu michal.seliga@nases.gov.sk. Zaregistrovaným účastníkom bude zaslaný potvrdzujúci e-mail, bez potvrdenia účasti  zo strany NASES nebude umožnený vstup účastníkom na verejné prerokovanie

Tešíme sa na Vašu účasť.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality