Podnikatelia, na oboznámenie sa s e-schránkou máte už iba 14 týždňov

Podnikatelia, už ste sa oboznámili s e-schránkou? Zostáva Vám na to už iba 14 týždňov. Elektronická schránka prostredníctvom možností nastavenia rôznych typov notifikácií pomáha manažovať prijatú poštu, vďaka čomu budete mať prehľad o všetkých správach.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) eviduje 38 995 elektronických schránok, v ktorých si používatelia nastavili notifikáciu v prípade, ak im príde do ich elektronickej schránky nová správa. Notifikácia cez SMS alebo e-mail Vás vždy upozorní na novú prijatú poštu.

Viac ako 14 620 majiteľov elektronických schránok využíva možnosť notifikácií upozorňujúcich na presun správ v rámci priečinkov.

„Možnosť notifikácie v prípade, ak príde k presunu správ v rámci priečinkov je výhodná pre veľké spoločnosti, ktoré potrebujú, aby mali prístup k elektronickej schránke alebo k niektorým jej priečinkom viacerí zamestnanci. V takomto prípade dostane poverený zamestnanec zodpovedný za špecifickú agendu informáciu o prijatí správy do konkrétneho priečinka,“  objasňuje ďalšiu z možností Andrea Janotová, riaditeľka sekcie aplikácií NASES.

Možnosť zasielania správ priamo do vytvoreného emailového klienta umožňuje služba sťahovania hlavičiek cez IMAP/POP3. Zasielanie správ do samostatného klienta má nastavené 10 570 majiteľov schránok.

 

PODNIKATELIA, NEZABUDNITE

Do povinnej aktivácie elektronických schránok právnických osôb zapísaných v obchodnom registri zostáva 14 týždňov. Od 1. júla 2017 budú firmám zasielané úradné rozhodnutia či oznámenia výhradne prostredníctvom elektronických schránok. K 27. marcu 2017 je na elektronickú komunikáciu so štátom pripravených 50,1% štatutárov. Celkovo 107 000 štatutárov má vybavený elektronický občiansky preukaz s čipom s bezpečnostným osobným kódom (BOK) a 33 680 štatutárov má občiansky preukaz s čipom, avšak nemá k nemu bezpečnostný osobný kód.

Do elektronickej schránky je možné prihlásiť sa cez portál www.slovensko.sk. Na prístup do schránky je potrebné mať občiansky preukaz s čipom a aktivovaným bezpečnostným osobným kódom, prístup na internet, čítačku a príslušný softvér.

O vydanie občianskeho preukazu s čipom či aktiváciu bezpečnostného osobného kódu môžete požiadať na ktoromkoľvek zo 76 oddelení dokladov na celom Slovensku. Aktuálne je priemerná čakacia doba na podanie žiadosti o vydanie dokladov 22 minút. Neodkladajte si vybavenie dokladov na poslednú chvíľu.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality