Otázky k zákonu o eGovernmente možno smerovať na nový email

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu zriadil emailovú adresu  egovernment@vicepremier.gov.sk, na ktorú je možné smerovať otázky a žiadosti o výklad ustanovení zákona č. 305/ 2013 Z.z. o eGovernmente zo strany orgánov verejnej moci. Úrad spolu s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby tak reagujú na veľký počet otázok a žiadostí v súvislosti s aplikáciou predmetného zákona.

Odpovede na jednotlivé otázky budú odosielané priamo na e-mail, z ktorého bola otázka odoslaná a zároveň budú vybrané odpovede zverejňované formou FAQ na web stránke www.informatizacia.sk a web stránke www.slovensko.sk

 

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality