Vedenie

Riaditeľka sekcie prevádzky aplikácii

Mgr. Michaela Haťapková

 

Riaditeľka sekcie ekonomiky a vnútornej prevádzky

Jana Gálová, poverená riadením

 

Riaditeľ sekcie prevádzky infraštruktúry a architektúry 

Mgr. Radovan Šurina

 

Riaditeľ sekcie prevádzky sieťových služieb

Michal Kaprinay, poverený riadením

 

Riaditeľ projektovej kancelárie

Ing. Maroš Mikluš PhD., poverený riadením

 

Riaditeľ sekcie bezpečnosti

Ing. Michal Ďurajka, poverený riadením

 

Riaditeľ sekcie Slovenskej národnej certifikačnej autority

Ing. Tibor Berešík, poverený riadením

Posledná aktualizácia