Vedenie

Riaditeľka sekcie aplikačnej administratívy

Mgr. Michaela Haťapková

 

Riaditeľka sekcie prevádzky aplikácií

Ing. Zuzana Šándorová

 

Riaditeľ sekcie Slovenskej národnej certifikačnej autority

Ing. Tibor Berešík

 

Riaditeľ projektovej kancelárie

Ing. Maroš Mikluš PhD.

 

Riaditeľka sekcie ekonomiky a vnútornej prevádzky

Jana Gálová, poverená riadením

 

Riaditeľ sekcie prevádzky infraštruktúry a architektúry 

Mgr. Radovan Šurina

 

Riaditeľ sekcie prevádzky sieťových služieb

Michal Kaprinay, poverený riadením

 

Riaditeľ sekcie bezpečnosti

Ing. Michal Ďurajka, poverený riadením

 

Posledná aktualizácia