Vedenie

Zástupca generálneho riaditeľa 

Ing. Martin Hrachala

 

Riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa 

JUDr. Eva Miková

 

Riaditeľka Sekcie prevádzky aplikácii

Mgr. Michaela Haťapková

 

Riaditeľ Sekcie ekonomiky a hospodárskej správy

Ing. Daniel Držík

 

Riaditeľ Sekcie prevádzky infraštruktúry a architektúry

Mgr. Radovan Šurina

 

Riaditeľka Sekcie prevádzky sieťových služieb

Ing. Martina Kubíková

 

Riaditeľ projektovej kancelárie

Ing. Ľubomír Mindek

Posledná aktualizácia