Vedenie agentúry

Peter Ďurica

Generálnym riaditeľom Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby bol menovaný 20. novembra 2018. Pôsobil v dozornej rade NASES-u a ako človek s rozsiahlymi a dlhoročnými skúsenosťami s riadením projektov pracoval aj ako poradca pre strategické projekty na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

 

 

Posledná aktualizácia