Vedenie agentúry

Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby dočasne vedie

Jana Gálová

 

Jana Gálová pôsobí v NASES od roku 2016. Rok na to začala viesť ekonomický tím, zaoberala sa nastavovaním rozpočtov, kalkuláciami a dohliadala na rozpočtovú politiku. Od februára 2020 bola vymenovaná na pozíciu riaditeľky sekcie ekonomiky a hospodárskej správy. 
Do agentúry prešla ako skúsený ekonóm po 12-tich rokoch pôsobenia v súkromnom sektore.

Posledná aktualizácia