Vnútorný audítor

Miesto práce: Bratislava, Trnavská cesta, Ružinov

Termín nástupu: dohodou

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzdové podmienky (brutto): 1800 Eur/mesiac 
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • Zabezpečenie audítorskej činnosti na úrovni zamestnávateľa so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov,
 • Podieľanie sa na organizácii auditov v rámci agentúry, v prípade potreby na organizácii externých auditov,
 • Príprava plánov vnútorných auditov,
 • Analýza nálezov z vnútorných auditov,
 • Posudzovanie efektívnosti procesov v agentúre a identifikácia rizík,
 • Identifikácia základných procesných nedostatkov v zabezpečení informačných systémov,
 • Zabezpečenie zhromažďovania, vedenia a uchovávania príslušnej pracovnej dokumentácie ku každému vnútornému auditu,
 • Predkladanie odporúčaní generálnemu riaditeľovi na základe vlastných poznatkov z vnútorného auditu,
 • Prinášanie systematického metodického prístupu k zlepšovaniu efektívnosti riadenia procesov,
 • Overovanie a hodnotenie systému riadenia rizík, identifikovanie a hodnotenie možných rizík,
 • Overovanie plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených vnútorným auditom a na odstránenie príčin ich vzniku.

Zamestnanecké výhody, benefity: 

 • flexibilná pracovná doba
 • 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
 • príspevok zamestnávateľa do III. Piliera

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

 • vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore:

 • výhodou: ekonomického, právnického, technického smeru

Jazykové znalosti:

 • Anglický jazyk – Mierne pokročilý (B1)

Prax na pozícii/v oblasti:

 • minimálne 5 ročná odborná prax v oblasti auditu, alebo v oblasti informačnej bezpečnosti

Počet rokov praxe:

 • 5

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • Znalosť noriem radu ISO 27000 týkajúcich sa systému manažérstva informačnej bezpečnosti.
 • Znalosť Zákona č. 69/2018 Z.z. o Kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných vyhlášok NBÚ,
 • Znalosť normy ISO 19011 Návod na auditovanie systémov manažérstva.
 • Znalosť postupov riadenia rizík.
 • Komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita,
 • Tímové myslenie,
 • Analytické myslenie,
 • Znalosť anglického jazyka vrátane odbornej terminológie výhodou,
 • Bezúhonnosť.
Počet zamestnancov:
viac ako 150 zamestnancov
 
Kontakt:
Kontaktná osoba: Silvia Vašková
E-mail: praca@nases.gov.sk 
Posledná aktualizácia