Vedúci odboru verejného obstarávania (manažér)

Miesto práce: Bratislava, Trnavská cesta, Ružinov

Termín nástupu: ASAP

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzdové podmienky (brutto): 2200 Eur/mesiac 
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • stanovenie metodiky verejného obstarávania realizovaného podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len“ zákon o verejnom obstarávaní“),
 • právne analýzy metodických usmernení, rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie, Rady ÚVO v súvislosti s aplikáciou zákona o verejnom obstarávaní,
 • posudzovanie súladu dokumentov verejného obstarávania so zákonom o verejnom obstarávaní,
 • zabezpečovanie verejného obstarávania zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní:
  – stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a vhodnej metódy verejného obstarávania z hľadiska predmetu verejného obstarávania a predpokladanej hodnoty predmetu zákazky,
  – kontrola súladu opisu predmetu zákazky so zákonom o verejnom obstarávaní a ostatnými právnymi predpismi,
  – návrh podmienok účasti a kritérií na vyhodnotenie ponúk,
  – vypracovanie súťažných podkladov, opisného formulára,
  – vypracovanie oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, výzvy na predkladanie ponúk pre nadlimitné a podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou
  – poskytovanie vysvetlení podľa zákona o verejnom obstarávaní,
  – účasť v komisiách, organizovanie a navrhovanie zloženia komisií na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenia ponúk na daný predmet zákazky,
  – zabezpečenie vyhodnocovacieho procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom v platnom znení,
  – vedenie úplnej dokumentácie zabezpečovaných zákaziek verejného obstarávania,
  – realizácia prieskumu trhu pri zákazkách s nízkou hodnotou,
  – realizácia podlimitnej zákazky s využitím elektronického trhoviska,
  – zverejňovanie povinných dokumentov v profile VO
 • príprava a pripomienkovanie návrhu zmluvy alebo rámcovej dohody ako súčasti súťažných podkladov vypracovaných podľa zákona o verejnom obstarávaní,
 • medzirezortné pripomienkové konanie,
 • príprava a pripomienkovanie interných smerníc,
 • riadenie obstarávaní cez EÚ fondy a komunikácia a predkladanie dokumentácie RO/SO cez ITMS podľa príručiek.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • flexibilná pracovná doba
 • 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
 • príspevok zamestnávateľa do III. piliera

Informácie o výberovom konaní:

 • Výberové konanie bude pozostávať z písomného testu (oblasť verejného obstarávania a práva SR) a ústneho pohovoru, na ktorý budú pozvaní uchádzači, ktorí úspešne absolvujú písomný test.
 • Uchádzač v rámci CV uvedie link zákaziek alebo odkaz na uskutočnené verejné obstarávania min. 5 ukončených VO pre podlimitné/nadlimitné zákazky s uzavretím zmluvy, pričom min. 3 z fondov EÚ.

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

 • vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore:

 • právo, ekonómia, výhodou IT, alebo technické vzdelanie

Jazykové znalosti:

 • anglický jazyk – mierne pokročilý (B1)

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • prax v odbore verejného obstarávanie najmenej 7 rokov
 • bezúhonnosť
 • riadiace schopnosti

Počet zamestnancov:

 • 100-149 zamestnancov

Kontakt:

 
Kontaktná osoba: Silvia Vašková
E-mail: poslať životopis
Posledná aktualizácia