Projektový manažér

Miesto práce: Trnavská cesta, Bratislava

Termín nástupu: dohodou

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzdové podmienky (brutto): 1 900 EUR/mesiac
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • Usmerňovanie a metodická pomoc pri spracovaní a realizácii rozvojových dokumentov (napr. programov, projektov a ich finančných plánov),
 • Spolupráca s orgánmi a organizáciami pri príprave strategických materiálov a pri realizácii rozvojových programov a projektov,
 • Spracúvanie informácií o plnení operačných programov, rozvojových projektov a využívaní finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov (napr. Nórsky finančný mechanizmus, Švajčiarsky finančný mechanizmus) vrátane zistených nezrovnalostí a o náprave zistených nezrovnalostí,
 • Koordinácia monitorovania implementácie projektov, vypracovania priebežných správ a ročných správ o realizácii projektov a záverečných správ o ukončení projektov a ich predkladanie príslušnému orgánu.
 • Zabezpečuje projektové riadenie projektov (najmä v oblasti IT) na strane Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (ďalej len „NASES“) v súlade s internými predpismi NASES, platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie, príslušnými štandardami a metódami projektového riadenia a inými záväznými dokumentmi konkrétneho finančného nástroja alebo programu a pokynmi nadriadeného.
 • Riadi interný projektový tím jemu prideleného projektu, metodicky usmerňuje jednotlivých členov tímu a zadáva im úlohy v rámci projektu. Zabezpečuje komunikáciu so všetkými zúčastnenými subjektmi (RO, SORO) na realizácii pridelenému projektu. Riadi a metodicky usmerňuje publicitu projektu.
 • Koordinuje a monitoruje aktivity projektu, vedie porady projektového tímu, pripravuje podklady pre zmeny týkajúce sa zmluvných vzťahov v rámci projektu, kontroluje celkový časový harmonogramu projektu, monitorovacie ukazovatele, plnenie cieľov projektu a ďalšie činnosti spadajúce do kompetencie projektového manažéra.
 • Vykonávanie kontroly realizácie projektov na mieste, preberanie účtovnej dokumentácie od dodávateľov
 • Trvanie pracovného pomeru je v závislosti na trvaní projektu

 

Zamestnanecké výhody, benefity

 • prácu v mimoriadnej zaujímavej oblasti IT s celonárodným dosahom
 • príležitosť pre rozvoj kariéry a ďalšieho profesionálneho rastu
 • flexibilná pracovná doba
 • 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
 • príspevok zamestnávateľa do III. piliera

 

Požiadavky na zamestnanca

 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
 

Ostatné znalosti

Ostatné znalosti Microsoft Excel – pokročilý
Microsoft Outlook – pokročilý
Microsoft Word – pokročilý
Microsoft Project – základy
 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Microsoft Office – pokročilý
 • Platný certifikát PRINCE2 – foundation
 • Nutná prax v projektovej oblasti, minimálne 3 roky
 • Prax v riadení EÚ projektov a IT projektov
 • Organizačné a prezentačné schopnosti
 • Technické zručnosti
 • Strategické myslenie
 • Komunikačné, manažérske, koncepčné zručnosti
 • Analytické myslenie
 • Bezúhonnosť
 

Počet zamestnancov:

 • 100-149 zamestnancov

 

Kontakt:

Kontaktná osoba: Silvia Vašková
E-mail: poslať životopis

Posledná aktualizácia