Operátor Registračnej autority Slovenskej národnej certifikačnej autority

Operátor registračnej autority Slovenskej národnej certifikačnej autority

Miesto práce: Bratislava

Termín nástupu: dohodou

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzdové podmienky (brutto): 1300 Eur/mesiac 
553/2003 Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Mzda sa v tomto prípade odvíja od vzdelania a odbornej praxe v predmetnom odbore.

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • vykonávanie registračných činností pre vydávanie / zrušenie certifikátov vydávaných SNCA (overovanie identity klientov, overovanie oprávnenia, odsúhlasovanie resp. zamietnutie žiadostí o vydanie/zrušenie certifikátov klientov SNCA, …)
 • vydanie/zrušenie certifikátu vydaného SNCA Držiteľovi na základe oprávnenej požiadavky klienta
 • správa dokumentov registračných činností (žiadosti, zmluvy, protokoly a pod.)
 • poučenie klientov o registračných činnostiach
 • príprava a kontrola úplnosti dokumentácie klientov pred registračnými činnosťami
 • realizácia a zabezpečovanie činností mobilnej registračnej autority SNCA
 • evidovanie zmlúv, žiadostí a rôznych dokumentov pridelených klientov v informačnom systéme poskytovateľa

Zamestnanecké výhody, benefity: 

 • flexibilná pracovná doba
 • 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
 • príspevok zamestnávateľa do III. piliera

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

 • stredoškolské s maturitou
 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské II. stupňa
 • vysokoškolské III. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • bezúhonnosť a lojálnosť
 • bezpečnostná spoľahlivosť
 • vysoká odolnosť voči stresu
 • schopnosť analyzovať problémy a navrhovať ich riešenie
 • príjemné vystupovanie a prejav
 • trpezlivosť, komunikatívnosť a asertivita
 • akceptácia prísneho dodržiavania bezpečnostných a riadiacich politík poskytovateľa
 • schopnosť oboznamovať sa v krátkej dobe s veľkým množstvom dokumentácie
 • osobná zodpovednosť za správnosť a úplnosť spracúvaných údajov pri výkone činností operátora RA
 • ochota cestovať (územie SR)
 • ochota a schopnosť rýchlo sa učiť nové veci
 • proklientský prístup / orientácia
 • systematickosť a precíznosť
 • ochota zúčastňovať sa vzdelávacích aktivít organizovaných zamestnávateľom
 • schopnosť využívať samoštúdium ako formu zvyšovania svojej odbornej úrovne
 • tímová spolupráca a ochota spolupodieľať sa na vzájomnej zastupiteľnosti operátorov RA
 • predchádzajúca prax v oblasti komunikácie s klientom, resp. zákazníkom nutná

Výhodou:

 • predchádzajúce pôsobenie alebo participovanie na činnostiach v obdobnej pozícii
 • praktické skúsenosti s činnosťami, pri ktorých sa uplatňujú predpisy z oblastí kvalifikovaných dôveryhodných služieb alebo ochrany osobných údajov alebo správy registratúry
 • Znalosť právnych predpisov:
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Nariadenie eIDAS)
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR)
 • Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov
Počet zamestnancov:
 •  100-149 zamestnancov
 
Kontakt:
Kontaktná osoba: Silvia Vašková
E-mail: praca@nases.gov.sk
Posledná aktualizácia