Operátor Registračnej autority Slovenskej národnej certifikačnej autority

Zastupovanie počas materskej dovolenky.

Miesto práce: Bratislava, Trnavská cesta, Ružinov

Termín nástupu: ihneď

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzdové podmienky (brutto): 1 200 EUR/mesiac

Podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mzda sa v tomto prípade odvíja od vzdelania a odbornej praxe v predmetnom odbore.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • vykonávanie registračných činností pre vydávanie / zrušenie certifikátov vydávaných SNCA (overovanie identity klientov, overovanie oprávnenia, odsúhlasovanie resp. zamietnutie žiadostí o vydanie/zrušenie certifikátov klientov SNCA, …),
 • vydanie/zrušenie certifikátu vydaného SNCA Držiteľovi na základe oprávnenej požiadavky klienta,
 • správa dokumentov registračných činností (žiadosti, zmluvy, protokoly a pod.),
 • poučenie klientov o registračných činnostiach,
 • príprava a kontrola úplnosti dokumentácie klientov pred registračnými činnosťami,
 • realizácia a zabezpečovanie činností mobilnej registračnej autority SNCA,
 • evidovanie zmlúv, žiadostí a rôznych dokumentov pridelených klientov v informačnom systéme poskytovateľa, 

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • flexibilná pracovná doba
 • 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
 • príspevok zamestnávateľa do III. piliera

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

 • stredoškolské s maturitou
 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské II. stupňa
 • vysokoškolské III. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • bezúhonnosť a lojálnosť,
 • bezpečnostná spoľahlivosť,
 • vysoká odolnosť voči stresu,
 • schopnosť analyzovať problémy a navrhovať ich riešenie,
 • príjemné vystupovanie a prejav,
 • trpezlivosť, komunikatívnosť a asertivita,
 • akceptácia prísneho dodržiavania bezpečnostných a riadiacich politík poskytovateľa,
 • schopnosť oboznamovať sa v krátkej dobe s veľkým množstvom dokumentácie,
 • osobná zodpovednosť za správnosť a úplnosť spracúvaných údajov pri výkone činností operátora RA,
 • ochota cestovať (územie SR),
 • ochota a schopnosť rýchlo sa učiť nové veci,
 • proklientský prístup / orientácia,
 • systematickosť a precíznosť,
 • ochota zúčastňovať sa vzdelávacích aktivít organizovaných zamestnávateľom,
 • schopnosť využívať samoštúdium ako formu zvyšovania svojej odbornej úrovne,
 • tímová spolupráca a ochota spolupodieľať sa na vzájomnej zastupiteľnosti operátorov RA,
 • predchádzajúca prax v oblasti komunikácie s klientom, resp. zákazníkom nutná

Výhodou:

 • predchádzajúce pôsobenie alebo participovanie na činnostiach v obdobnej pozícii,
 • praktické skúsenosti s činnosťami, pri ktorých sa uplatňujú predpisy z oblastí kvalifikovaných dôveryhodných služieb alebo ochrany osobných údajov alebo správy registratúry

Znalosť právnych predpisov:

 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Nariadenie eIDAS)
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR)
 • Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Stručná charakteristika spoločnosti

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (agentúra NASES) je príspevková organizácia Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie.

Medzi hlavné úlohy agentúry patrí najmä:
Rozvoj a prevádzka centrálnej komunikačnej infraštruktúry slovenskej republiky.
Rozvoj a prevádzka služieb Ústredného portálu verejnej správy – slovensko.sk.
Rozvoj a prevádzka mnohých ďalších informačných systémov verejnej správy.
Rozvoj a prevádzka systémov informačnej bezpečnosti a systémov na ochranu kybernetického priestoru.

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Kontakt
Kontaktná osoba: Silvia Vašková
E-mail: poslať životopis

Posledná aktualizácia