Odborný referent pre verejné obstarávanie

Miesto práce: Pribinova 25, Bratislava

Termín nástupu: dohodou

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzdové podmienky (brutto): 1 700 EUR/mesiac
Výsledný plat bude predmetom osobného pohovoru a bude sa odvíjať od skúseností a odborných znalostí uchádzača. Zákon 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 1.  Zabezpečovanie a administrácia verejného obstarávania zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní:
  stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a vhodnej metódy verejného
  obstarávania z hľadiska predmetu verejného obstarávania a predpokladanej hodnoty
  predmetu zákazky:
  – kontrola súladu opisu predmetu zákazky so zákonom o verejnom obstarávaní a
  ostatnými právnymi predpismi,
  – návrh podmienok účasti a kritérií na vyhodnotenie ponúk,
  – vypracovanie súťažných podkladov, opisného formulára,
  – vypracovanie oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, výzvy na predkladanie
  ponúk,
  – poskytovanie vysvetlení podľa zákona o verejnom obstarávaní,
  – účasť v komisiách, organizovanie a navrhovanie zloženia komisií na vyhodnotenie
  splnenia podmienok účasti a vyhodnotenia ponúk na daný predmet zákazky,
  – zabezpečenie vyhodnocovacieho procesu verejného obstarávania v súlade so
  zákonom v platnom znení,
  – vedenie úplnej dokumentácie zabezpečovaných zákaziek verejného obstarávania,
  – realizácia prieskumu trhu pri zákazkách s nízkou hodnotou,
  – realizácia podlimitnej zákazky s využitím elektronického trhoviska,
 2. posudzovanie súladu dokumentov verejného obstarávania so zákonom o verejnom obstarávaní
 3.  stanovenie metodiky verejného obstarávania realizovaného podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“),
 4. právne analýzy metodických usmernení, rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie, Rady ÚVO v súvislosti s aplikáciou zákona o verejnom obstarávaní,
 5. príprava a pripomienkovanie návrhu zmluvy alebo rámcovej dohody ako súčasti súťažných podkladov vypracovaných podľa zákona o verejnom obstarávaní,
 6.  medzirezortné pripomienkové konanie,
 7. príprava a pripomienkovanie interných smerníc.

Zamestnanecké výhody, benefity
5 dní dovolenky nad rámec zákonníka práce
Príspevok zamestnávateľa do III. piliera

Informácie o výberovom konaní
CV prosím zasielajte v slovenskom jazyku.

Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
vysokoškolské I. stupňa

Vzdelanie v odbore
právo, ekonómia, technika

Osobnostné predpoklady a zručnosti
– Vítaná prax v odbore verejného obstarávanie najmenej 1 rok
– Bezúhonnosť
– Prax s IT zákazkami výhodou

Stručná charakteristika spoločnosti
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (agentúra NASES) je príspevková organizácia Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie.

Medzi hlavné úlohy agentúry patrí najmä:

Rozvoj a prevádzka centrálnej komunikačnej infraštruktúry slovenskej republiky.
Rozvoj a prevádzka služieb Ústredného portálu verejnej správy – slovensko.sk.
Rozvoj a prevádzka mnohých ďalších informačných systémov verejnej správy.
Rozvoj a prevádzka systémov informačnej bezpečnosti a systémov na ochranu kybernetického priestoru.

Počet zamestnancov
150-199 zamestnancov

Kontakt
Kontaktná osoba: Silvia Vašková
E-mail: praca@nases.gov.sk

Posledná aktualizácia