Pracovné príležitosti

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (agentúra NASES) je príspevkovou organizáciou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Medzi hlavné úlohy agentúry patrí najmä:

  • Rozvoj a prevádzka centrálnej komunikačnej infraštruktúry slovenskej republiky
  • Rozvoj a prevádzka služieb Ústredného portálu verejnej správy – slovensko.sk
  • Rozvoj a prevádzka mnohých ďalších informačných systémov verejnej správy
  • Rozvoj a prevádzka systémov informačnej bezpečnosti a systémov na ochranu kybernetického priestoru

NASES Vám ponúka:

  • Prácu v mimoriadnej zaujímavej oblasti IT s celonárodným dosahom
  • Príležitosť pre rozvoj kariéry a ďalšieho profesionálneho rastu

 

Posledná aktualizácia