Pracovné príležitosti

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (agentúra NASES) je príspevkovou organizáciou Úradu vlády SR.

Medzi hlavné úlohy agentúry patrí najmä:

 • Rozvoj a prevádzka centrálnej komunikačnej infraštruktúry slovenskej republiky
 • Rozvoj a prevádzka služieb Ústredného portálu verejnej správy – slovensko.sk
 • Rozvoj a prevádzka mnohých ďalších informačných systémov verejnej správy
 • Rozvoj a prevádzka systémov informačnej bezpečnosti a systémov na ochranu kybernetického priestoru

NASES Vám ponúka:

 • Prácu v mimoriadnej zaujímavej oblasti IT s celonárodným dosahom
 • Príležitosť pre rozvoj kariéry a ďalšieho profesionálneho rastu

 

NASES hľadá kolegov a kolegyne na pracovné pozície: 

 

ODBORNÝ REFERENT PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 

Miesto práce: Bratislava

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: ASAP

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

1.) stanovenie metodiky verejného obstarávania realizovaného podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len“ zákon o verejnom obstarávaní“),
2.) právne analýzy metodických usmernení, rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie, Rady ÚVO v súvislosti s aplikáciou zákona o verejnom obstarávaní,
3.) posudzovanie súladu dokumentov verejného obstarávania so zákonom o verejnom obstarávaní,
4.) zabezpečovanie verejného obstarávania zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní:
– stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a vhodnej metódy verejného obstarávania z hľadiska predmetu verejného obstarávania a predpokladanej hodnoty predmetu zákazky,
– kontrola súladu opisu predmetu zákazky so zákonom o verejnom obstarávaní a ostatnými právnymi predpismi,
– návrh podmienok účasti a kritérií na vyhodnotenie ponúk,
– vypracovanie súťažných podkladov, opisného formulára,
– vypracovanie oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, výzvy na predkladanie ponúk,
– poskytovanie vysvetlení podľa zákona o verejnom obstarávaní,
– účasť v komisiách, organizovanie a navrhovanie zloženia komisií na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenia ponúk na daný predmet zákazky,
– zabezpečenie vyhodnocovacieho procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom v platnom znení,
– vedenie úplnej dokumentácie zabezpečovaných zákaziek verejného obstarávania,
– realizácia prieskumu trhu pri zákazkách s nízkou hodnotou,
– realizácia podlimitnej zákazky s využitím elektronického trhoviska,
5.) príprava a pripomienkovanie návrhu zmluvy alebo rámcovej dohody ako súčasti súťažných podkladov vypracovaných podľa zákona o verejnom obstarávaní,
6.) medzirezortné pripomienkové konanie,
7.) príprava a pripomienkovanie interných smerníc.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:

 • 553/2003 Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:
 • vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore:

 • právo, ekonómia

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • Vítaná prax v odbore verejného obstarávanie najmenej 1 rok
 • Bezúhonnosť

Kontakt: 

Štruktúrovaný životopis posielajte na adresu: info@nases.gov.sk 

Do predmetu emailu uveďte názov pozície.

 

 

 

PRACOVNÍK NOC (Network Operation Center)

Miesto práce: Bratislava

Termín nástupu: asap

Druh pracovného pomeru: na dohodu (brigády)

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • Monitoring informačných systémov a ICT infraštruktúry 
 • Aktívne reakcie na identifikované prevádzkové incidenty a iniciácia ich riešenia 
 • Evidencia incidentov, ich analýza a riešenie podľa databázy znalostí 
 • Vytváranie reportov a pravidelných správ o činnosti 
 • Práca aj v noci vrátane sviatkov a víkendov
 • Jedná sa o druh pracovného pomeru – Dohoda o brigádnickej práci študenta

 

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:

 • 5,- Eur/hod/Brutto
 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

 • stredoškolské s maturitou
 • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
 • študent vysokej školy

 

Vzdelanie v odbore
 • technické zameranie resp. IT výhodou
 
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
 • Komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita 
 • Tímové myslenie 
 • Analytické myslenie 
 • Znalosť anglického jazyka vrátane technickej terminológie výhodou 
 • Znalosti v oblasti počítačových sietí, IP technológii, networkingu a pod. výhodou 
 • Skúsenosti v oblasti IT prevádzky výhodou 
 • Povedomie o IT bezpečnosti a štandardoch
 

Kontakt: 

Štruktúrovaný životopis posielajte na adresu: info@nases.gov.sk 

Do predmetu emailu uveďte názov pozície

 

 

Posledná aktualizácia