Pracovné príležitosti

Vizuál k pracovným ponukám NASES

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES)
je príspevkovou organizáciou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI)

Medzi hlavné úlohy agentúry patrí najmä:

Rozvoj a prevádzka centrálnej komunikačnej infraštruktúry slovenskej republiky
Rozvoj a prevádzka služieb Ústredného portálu verejnej správy – slovensko.sk
Rozvoj a prevádzka mnohých ďalších informačných systémov verejnej správy
Rozvoj a prevádzka systémov informačnej bezpečnosti a systémov na ochranu kybernetického priestoru

NASES vám ponúka:

Prácu v mimoriadnej zaujímavej oblasti IT s celonárodným dosahom
Príležitosť pre rozvoj kariéry a ďalšieho profesionálneho rastu

 

Posledná aktualizácia