Databázový admin špecialista

Miesto práce: Pribinova 25, Bratislava

Termín nástupu: dohodou

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzdové podmienky (brutto): 2 500 Eur/mesiac 
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výsledný plat bude predmetom osobného pohovoru a bude sa odvíjať od skúseností a odborných znalostí uchádzača.

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • Správa databáz vo vývojovom, testovacom a produkčnom prostredí (resp. významový ekvivalent),
 • Relokácia dátového centra z lokality A do lokality B a s tým súvisiace práce,
 • Návrh, realizácia, testovanie krokov z naplánovaného migračného plánu,
 • Návrh a realizácia HA riešení,
 • Poskytovanie technických rád v oblasti licencovania produktov,
 • Zálohovanie a obnova databáz, príprava scenárov na obnovu databáz (aj tzv. Disaster Recovery plán),
 • Inštalácia opravných balíkov a bezpečnostných aktualizácií do databázových systémov, riešenie problémov a komunikácia s podporou,
 • Administrácia databázových užívateľov, profilov, rolí a privilégií, auditovanie činností,
 • Monitorovanie výkonnosti, navrhovanie monitorovacích skriptov, ladenie parametrov databázy, identifikácia neefektívnych volaní a ich ladenie,
 • Riešenie problémov a návrh opatrení na predchádzanie vzniku potenciálnych problémov, reportovanie, eskalácia, dohľad nad priebehom riešení technických problémov na ďalšej úrovni podpory,
 • Poskytovanie technických rád a know-how vo zverených oblastiach,
 • Monitorovanie a úprava tabuľkových priestorov, fragmentácie, I/O operácií,
 • Spolupráca pri alokácii diskového priestoru, logickom a fyzickom dizajne, dimenzovaní, rozmiestnení databáz,
 • Vykonávanie pracovných úloh a povinností podľa ITIL štandardov, resp. interne definovaných postupov a smerníc,
 • Vytváranie technickej dokumentácie pre riešenie rôznych problémov a spolupráca pri tvorbe pracovných postupov
 • Návrh, realizácia, testovanie krokov z naplánovaného migračného plánu,
 • Inštalácia, analýza, testovanie a realizovanie prevádzky operačných systémov,
 • Inštalovanie, konfigurácie, implementácia a ladenie licencovaného softvéru,
 • Správa a inštalovanie počítačových serverov,
 • Spolupráca s developermi pri nasadzovaní nových aplikácií do prevádzky,
 • Vykonávanie pravidelných softvérových a systémových kontrol,
 • Optimalizovanie a vylaďovanie výkonnosti systémov,
 • Zodpovednosť za zálohovanie elektronických dát,
 • Monitoring a reporting z testovania aplikácií a nástrojov,
 • Riešenie, identifikovanie a odstraňovanie vzniknutých problémov a nedostatkov,
 • Vytváranie dokumentácie k inštaláciám a používaniu softvéru a hardvéru,
 • Poskytovanie poradenstva pri používaní softvéru a hardvéru,
 • Inštalácia nových SW agentov na systémy,
 • Práca so znalostnou databázou,
 • Vykonávanie pracovných úloh a povinností podľa ITIL štandardov, resp. interne
     definovaných postupov a smerníc,
 • Vytváranie technickej dokumentácie pre riešenie rôznych problémov a spolupráca
     pri tvorbe pracovných postupov,
 • Samostatne riadiť, prípadne participovať na riešení rozsiahlejších projektov.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • Flexibilná pracovná doba,
 • 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce,
 • príspevok zamestnávateľa do III. piliera.

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

 • stredoškolské s maturitou
 • vysokoškolské I. stupňa

Vzdelanie v odbore

 • IT

Jazykové znalosti:

 • Anglický jazyk – Mierne pokročilý (B1)

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

Technické požiadavky:

 • Správa DB prostredí, inštalácia a administrácia,
 • Migrácie a upgradovanie DB,
 • Vytváranie a administrácia DB v HA režime,
 • Zálohovanie a obnova DB,
 • Skúsenosť s tzv. Disaster Recovery,
 • Administrácia OS – MS Windows pre potreby správy databáz,
 • Administrácia OS – Linux pre potreby správy databáz,
 • Programovanie a skriptovanie – Power shell / batch scripting / Bash scripting
 • Ladenie výkonnosti DB,
 • Znalosť MS SQL server 12 a vyššie, Oracle DB 12c a vyššie, PostgreSQL 10 a vyššie, MySQL 5.7 a vyššie, MariaDB 10.3 a vyššie, NoSQL DBs

Stručná charakteristika spoločnosti

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (agentúra NASES) je príspevková organizácia Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie.

Medzi hlavné úlohy agentúry patrí najmä:
Rozvoj a prevádzka centrálnej komunikačnej infraštruktúry slovenskej republiky.
Rozvoj a prevádzka služieb Ústredného portálu verejnej správy – slovensko.sk.
Rozvoj a prevádzka mnohých ďalších informačných systémov verejnej správy.
Rozvoj a prevádzka systémov informačnej bezpečnosti a systémov na ochranu kybernetického priestoru.

Počet zamestnancov    

150-199 zamestnancov

 
Kontakt:
Kontaktná osoba: Silvia Vašková
E-mail: praca@nases.gov.sk 
Posledná aktualizácia