Senior Projektový manažér

Miesto práce: Bratislava, Trnavská cesta, Ružinov

Termín nástupu: dohodou

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzdové podmienky (brutto): 2 500 EUR/mesiac
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • Zabezpečuje projektové riadenie projektov (najmä v oblasti IT) v súlade platnou legislatívou SR a EÚ, príslušnými štandardami
  a metódami projektového riadenia a inými záväznými dokumentmi konkrétneho finančného nástroja alebo programu,
 • zostavuje a riadi interný projektový tím jemu prideleného projektu, metodicky usmerňuje jednotlivých členov tímu, prideľovanie
  individuálnych zodpovedností, identifikáciu potrebných zdrojov, vypracovanie harmonogramu na zabezpečenie včasného dokončenia
  projektu, riadenie rizík a problémov plánovania projektu,
 • zabezpečuje komunikáciu so všetkými zúčastnenými subjektmi (RO, SORO, Dodávateľ) na realizácii pridelenému projektu,
 • koordinuje a monitoruje aktivity projektu, pripravuje podklady pre zmeny týkajúce sa zmluvných vzťahov v rámci projektu,
  kontroluje celkový časový harmonogramu projektu, monitorovacie ukazovatele, plnenie cieľov projektu,
 • koordinácia monitorovania implementácie projektov, vypracovania priebežných správ a ročných správ o realizácii projektov
  a záverečných správ o ukončení projektov a ich predkladanie príslušnému orgánu. Riadi a metodicky usmerňuje publicitu projektu,
 • vykonávanie kontroly realizácie projektov na mieste, preberanie účtovnej dokumentácie od dodávateľov. Spolupracuje pri manažovaní rozpočtu projektu,
  (zahŕňa pochopenie a overenie odhadov, sledovanie kolísania nákladov, efektívne riadenie zdrojov projektu, ako aj pochopenie a znalosť Základov
  projektového manažmentu a finančného manažmentu).

Trvanie pracovného pomeru je v závislosti na trvaní projektu.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • Práca v mimoriadne zaujímavej oblasti IT s celonárodným dosahom,
 • príležitosť pre rozvoj kariéry a ďalšieho profesionálneho rastu,
 • flexibilná pracovná doba,
 • 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce,
 • príspevok zamestnávateľa do III. piliera.

Informácie o výberovom konaní:

V prípade, že vás naša ponuka zaujala a spĺňate požiadavky, pošlite nám, prosím, svoje CV spolu s motivačným listom.

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

 • vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti:

 • Anglický jazyk – Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti:

 • Microsoft Outlook – Pokročilý
 • Microsoft Word – Pokročilý
 • Microsoft Project – Základy
 • Microsoft Excel – Pokročilý
 • Microsoft Office – Pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručosti:

 • Platný certifikát PRINCE2 – foundation,
 • prax v riadení EÚ projektov, IT projektov, ITMS2014+, MetaIS,
 • organizačné a prezentačné schopnosti,
 • strategické, analytické myslenie,
 • komunikačné, manažérske, koncepčné zručnosti,
 • bezúhonnosť,
 • schopnosť pracovať pod tlakom a v tíme, dodržiavanie stanovených termínov.

Stručná charakteristika spoločnosti

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (agentúra NASES) je príspevková organizácia Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie.

Medzi hlavné úlohy agentúry patrí najmä:

 • Rozvoj a prevádzka centrálnej komunikačnej infraštruktúry slovenskej republiky,
 • rozvoj a prevádzka služieb Ústredného portálu verejnej správy – slovensko.sk,
 • rozvoj a prevádzka mnohých ďalších informačných systémov verejnej správy,
 • rozvoj a prevádzka systémov informačnej bezpečnosti a systémov na ochranu kybernetického priestoru.

Počet zamestnancov
viac ako 150 zamestnancov

Kontakt
Kontaktná osoba: Silvia Vašková
E-mail: praca@nases.gov.sk

 

Posledná aktualizácia