Zmluvy

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby zverejňuje faktúry v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zverejňovanie zmlúv

Centrálny register zmlúv: crz.gov.sk

 

Posledná aktualizácia