Vzor žiadosti

Pre podanie žiadosti o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k  informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) môžete využiť vzor žiadosti.

Vzor žiadosti na stiahnutie

Posledná aktualizácia