Informačný servis

V tejto sekcii nájdete:

 

  • informácie, ako postupovať pokiaľ žiadate informáciu v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
  • informácie o objednávkach, faktúrach, zmluvách,
  • vzorové dokumenty a formuláre,
  • register prebytočného majetku.

 

Masmediálnu politiku NASES zabezpečuje sekcia komunikácie. Sekcia komunikácie poskytuje informácie o aktivitách a činnosti NASES, vydáva tlačové správy, vyhlásenia a stanoviská pre tlačové agentúry a pre elektronické a printové médiá.

Posledná aktualizácia