Informačný servis

V tejto sekcii nájdete:

  • informácie, ako postupovať pokiaľ žiadate informáciu v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
  • informácie o objednávkach, faktúrach, zmluvách,
  • vzorové dokumenty a formuláre,
  • register prebytočného majetku.
Posledná aktualizácia