Faktúry

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby zverejňuje objednávky a faktúry vo svojom profile na webovom sídle Úradu vlády SR:

 

Zverejňovanie faktúr

faktury.vlada.gov.sk

 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby zverejňuje objednávky v zmysle
§ 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Posledná aktualizácia