Faktúry

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby zverejňuje objednávky a faktúry vo svojom profile na webovom sídle Úradu vlády SR:

 

Zverejňovanie faktúr

faktury.vlada.gov.sk

 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby zverejňuje objednávky v zmysle § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zoznam zverejnených faktúr – úhrady od 30.08.2023

Posledná aktualizácia