O nás

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (ďalej aj „NASES“) vznikla 1. januára 2009 ako príspevková organizácia Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej ako „ÚV SR“). Od 1. januára 2019 bola delimitovaná pod Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ďalej aj „ÚPVII“), ktorý sa následne dňa 1. júla 2020 transformoval na nové Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej aj „MIRRI“).

NASES bola zriadená k plneniu úloh vyplývajúcich z § 10 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ako aj z § 4 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe.

Ide najmä o plnenie odborných úloh v oblasti informatizácie spoločnosti, správy a prevádzkovania elektronických komunikačných sietí a služieb pre MIRRI.

 

Posledná aktualizácia