Politika

Certifikáty dôveryhodných služieb SNCA vydané orgánom posudzovania zhody

Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis

Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať

Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre autentifikáciu webových sídiel

Kvalifikovaná dôveryhodná služba validácie kvalifikovaných elektronických podpisov

Kvalifikovaná dôveryhodná služba validácie kvalifikovaných elektronických pečatí

Kvalifikovaná dôveryhodná služba uchovávania kvalifikovaných elektronických podpisov

Kvalifikovaná dôveryhodná služba uchovávania kvalifikovaných elektronických pečatí

Kvalifikovaná dôveryhodná služba vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok

Certifikáty dôveryhodných služieb ÚPVS vydané orgánom posudzovania zhody

Kvalifikovaná dôveryhodná služba uchovávania kvalifikovaných elektronických podpisov – ÚPVS

Kvalifikovaná dôveryhodná služba uchovávania kvalifikovaných elektronických pečatí – ÚPVS

Certifikačná politika dôveryhodných služieb ÚPVS

NASES sa rozhodla nevyužívať značku dôvery EÚ.

Politika poskytovania dôveryhodných služieb

Politika poskytovania kvalifikovaných dôveryhodných služieb uchovávania kvalifikovaných elektronických podpisov a uchovávania kvalifikovaných elektronických pečatí

Pravidlá poskytovania kvalifikovaných dôveryhodných služieb uchovávania kvalifikovaných elektronických podpisov a uchovávania kvalifikovaných elektronických pečatí

Posledná aktualizácia