O dotáciu na nájom môžete požiadať prostredníctvom portálu slovensko.sk

Podnikatelia, ktorí museli kvôli koronavírusu uzatvoriť svoje prevádzky, majú možnosť požiadať o dotáciu na nájom, a to prostredníctvom svojej elektronickej schránky na portáli slovensko.sk.

Pre koronakrízu muselo uzavrieť svoju prevádzku asi 50-tisíc predajní a 20-tisíc reštaurácií, preto sa očakáva 70 až 100-tisíc žiadostí o dotáciu za nájomné. Elektronické podanie žiadosti je tak spôsob, ako ušetriť čas a získať pomoc čo najskôr.  

 

Čo budete potrebovať

Na podávanie žiadosti je potrebné, aby prenajímateľ aj nájomca mali elektronické schránky, a teda aj elektronický občiansky preukaz s čipom, bezpečnostný osobný kód (BOK), certifikáty pre vytváranie elektronického podpisu a nainštalovaný potrebný softvér.

 

Postup, ako požiadať o dotáciu

 

Nakoľko žiadosť podáva prenajímateľ, Ministerstvo hospodárstva SR všetkých žiada, aby v tejto situácii poskytli nájomcom súčinnosť. Postup žiadosti je nasledovný:

 

  1. Obe strany si navzájom vymenia čísla elektronickej schránky a spoločne sa dohodnú na informáciách, ktoré zadajú do formulára (identifikačné údaje nájomcu, prevádzky, údaje o období sťaženého užívania predmetu nájmu a podobne).
  2. Na stránke slovensko.sk žiadateľ otvorí formulár, v ktorom je potrebné vyplniť údaje, ktoré prenajímateľ vopred dohodol s nájomcom.
  3. V dolnej časti formulára prejde na „Podpis viacerými osobami“, kde prenajímateľ zadá číslo elektronickej schránky nájomcu, čím mu sprístupní formulár. Ak ide o viacero osôb, čísla schránky musí oddeliť čiarkou.
  4. Nájomca má od prijatia žiadosti 48 hodín na to, aby údaje overil a elektronicky ju podpísal. Keď to nestihne v tomto čase, prenajímateľ musí žiadosť nanovo vyplniť a sprístupniť nájomcovi.
  5. Formulár prenajímateľ nájde v časti „Rozpracované“, skontroluje, či ju podpísali všetky osoby a taktiež pridá svoj elektronický podpis.
  6. Takto pripravenú žiadosť elektronicky odošle prenajímateľ Ministerstvu hospodárstva SR na spracovanie.

 

Ďalšie informácie

Všetky dôležité informácie súvisiace s dotáciami na nájmy sú dostupné na stránke najmy.mhsr.sk.

V prípade, že žiadatelia budú potrebovať pomoc s procesom podávania žiadosti, môžu sa obrátiť na Ústredné kontaktné centrum slovensko.sk, kde im vyškolení pracovníci ochotne poradia a pomôžu. Kontaktovať ich môžete na telefónnom čísle  +421 2 35 803 083 v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00, v stredu až do 21.00 hodiny. Len v priebehu včerajšieho dňa vyriešilo kontaktné centrum NASES až 148 telefonátov.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality