Novela zákona o e-Governmente

Vážení používatelia,

dňa 20. septembra 2016 schválila Národná rada Slovenskej republiky návrh zákona o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa novelizuje aj zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.

Novela posúva termín povinnej aktivácie elektronických schránok právnických osôb, ktoré nie sú zapísané do obchodného registra na 1. máj 2018. Ide napr. o občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a podobne. Tieto subjekty si budú môcť do uvedeného termínu svoje elektronické schránky aktivovať na doručovanie úradných rozhodnutí dobrovoľne, prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej schránky.

Pre právnické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri zostáva naďalej v platnosti pôvodný termín povinnej aktivácie elektronických schránok a to 1. august 2016.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality