Nechcete robiť v starej e-schránke? Prepnite sa na „novú“

Všedné „červené“ elektronické schránky budú čoskoro minulosťou. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) už 1. júla dá všetkým užívateľom možnosť vynovenej verzie svojich e-schránok. Od tohto termínu bude totiž sprístupnená verzia nových elektronických schránok. Elektronická komunikácia tak bude prehľadnejšia a jednoduchšia aj vďaka upraveným existujúcim funkciám. 


Od 1. júla budú na portáli slovensko.sk dostupné schránky v novom dizajne s upravenými existujúcimi funkciami. „Užívatelia si tak budú môcť vybrať, či svoju e-schránku prepnú do nového šatu alebo ešte budú pracovať s pôvodnou verziou, na ktorú sú zvyknutí,“ hovorí generálny riaditeľ NASES Norbert Molnár.
Obe verzie budú fungovať paralelne, tak aby mali používatelia dostatok času zvyknúť si na nové prostredie a naučiť sa pracovať so schránkou.

V priebehu júla budú mať používatelia k dispozícii viaceré vylepšenia, ktoré vyplynuli z marcového verejného prieskumu agentúry. Ide o zjednodušenie a zjednotenie výberu a listovania v zozname správ, zvýraznenie možnosti odhlásenia sa zo schránky, zvýraznenie neprečítaných správ, sprístupnenie žiadostí v schránke na jedno „kliknutie“ alebo v kontexte s konkrétnou funkcionalitou, zjednodušenie nastavenia notifikácií, čitateľnejšie zobrazovanie údajov v doručenke.

Prehľadnejšie e-schránky budú aj vďaka možnosti nastavenia počtu zobrazovaných správ v priečinku prijatých správ. Aktuálne zobrazenie 10 správ na stranu si teda budú môcť upraviť na vyšší počet.  So správou elektronickej schránky pomôže sprievodca schránkou, ktorý užívateľov navedie a predstaví im základné funkcionality schránky.  Štatutári viacerých firiem určite ocenia, že sa už priamo v prostredí novej e-schránky budú môcť v najbližšom čase prepínať medzi účtami svojich firiem bez nutnosti odhlásenia. Ak ste totiž štatutárom viacerých firiem, pre každú máte vytvorenú samostatnú elektronickú schránku, taktiež máte samostatnú schránku ako fyzická osoba.

Do konca septembra sú naplánované ďalšie nové funkcionality, a to preposielanie správ na e-mail či hromadné operácie so správami, ako napríklad hromadné mazanie správ, presúvanie priečinkov a ukladanie ich obsahu.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality