NASES zriadila 322 839 schránok právnických osôb

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) k dnešnému dňu zriadila 322 839 elektronických schránok právnických osôb na doručovanie úradných rozhodnutí.

Podľa generálneho riaditeľa Norberta Molnára proces zriaďovania týchto schránok prebehol bezproblémovo a v prípade akýchkoľvek otázok môžu štatutárni zástupcovia právnických osôb kontaktovať v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 Kontaktné centrum NASES na telefónnom čísle +421 2 35 803 083.

Schránka sa automaticky aktivuje prvým prihlásením. V prípade, že sa štatutárny zástupca do nej neprihlási do konca roka, od 1. januára 2017 bude jeho schránka aktivovaná na doručovanie automaticky. Na doručenú poštu v schránke si užívatelia potom môžu nastaviť notifikácie, či už na e-mail alebo SMS. Zároveň môžu poveriť inú osobu na vstup do schránky. 

Elektronicky doručené úradné rozhodnutie je rovnocenné rozhodnutiu, ktoré orgán verejnej moci doručuje v  papierovej forme. Právnickým osobám môžu teda orgány verejnej moci do aktivovaných elektronických schránok doručovať napr. oznámenia a rozhodnutia úradov, súdne rozhodnutia a pod. V prípade, že majú zaručený elektronický podpis (ZEP), môžu schránky využívať aj na aktívnu komunikáciu so štátom.

Povinná aktivácia sa týka len právnických osôb a zapísaných organizačných zložiek, ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky. Netýka sa malých živnostníkov – teda fyzických osôb  – podnikateľov.

Prístup  do elektronických schránok majú štatutárni zástupcovia spoločností. Aby sa štatutárny zástupca právnickej osoby mohol prihlásiť do elektronickej schránky a komunikovať elektronicky, potrebuje občiansky preukaz s čipom a bezpečnostný osobný kód, tzv. BOK. Ten si vybaví na oddelení dokladov na polícii alebo v jednom z Klientských centier.

Na polícii by si mal štatutár právnickej osoby požiadať o:

  • občiansky preukaz s elektronickým čipom,
  • bezpečnostný osobný kód (BOK),
  • a zaručený elektronický podpis, ktorý takto môžu získať zadarmo.

Aby sa užívateľ mohol prihlásiť do svojej elektronickej schránky , do svojho počítača si musí ešte:

  • stiahnuť aplikáciu na prihlasovanie (eID klient),
  • a stiahnuť ovládače k čítačke čipových kariet.

Pre lepšiu orientáciu užívateľov NASES pripravil aj inštruktážne videá, ktoré sú dostupné na adrese: https://www.slovensko.sk/sk/navody/videonavody.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality