NASES vytvorila elektronické formuláre k mandátnym certifikátom, pečatiam a časovým pečiatkam

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) ako prevádzkovateľ Slovenskej národnej certifikačnej autority (SNCA) od 28. marca 2022 zefektívňuje komunikáciu ohľadom žiadania o kvalifikované dôveryhodné služby interne v rámci agentúry, ale aj navonok voči klientom.

NASES ako kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb pre orgány verejnej moci (OVM) zefektívňuje a optimalizuje celý proces žiadania o poskytovanie nižšie uvedených dôveryhodných služieb:

  • vyhotovovanie a overovanie kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať,
  • vyhotovovanie kvalifikovaných elektronických časových pečiatok,
  • vyhotovovanie a overovanie kvalifikovaných certifikátov pre elektronický podpis, vrátane vydávania mandátnych certifikátov.

Vydávanie a rušenie kvalifikovaných dôveryhodných služieb bude po novom oveľa jednoduchšie a rýchlejšie. Pracovníci NASES vytvorili elektronické formuláre, ktoré úplne nahrádzajú doterajšie žiadosti dostupné len vo formáte PDF a zároveň spájajú dve žiadosti do jednej – Žiadosť o poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb (pre orgány verejnej moci) a Žiadosť o vydanie a inicializáciu kvalifikovaného certifikátu pre kvalifikovanú elektronickú pečať (pre orgány verejnej moci a právnické osoby), čo klientom NASES výrazne uľahčí požiadanie o dôveryhodnú službu vyhotovovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať.

V ďalšom kroku plánuje NASES zlepšiť aj distribúciu certifikátov po vybavení žiadostí.

Klienti si vďaka použitej krokovej metóde a vhodného stránkovania zvolia (vyklikajú) len požadované služby a celým procesom prejdú intuitívne a bezchybne, keďže vo formulári sú implementované všetky potrebné kontroly. Zároveň nemusia vypĺňať polia, ako napríklad názov subjektu, IČO, adresa a iné, ktoré si formulár vie už sám dotiahnuť priamo z Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO). Po vyplnení, podpísaní a odoslaní sa formulár automaticky doručí do elektronickej schránky NASES.

Uvedené elektronické formuláre sú dostupné cez slovensko.sk. Nájdete ich priamo v sekcii „Nájsť službu“ pod názvami:

Viac informácií a podrobné návody k novým elektronickým formulárom…

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality