NASES upravuje zmluvu s dodávateľom, profitovať by z toho mali používatelia e-služieb

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) podpísala dodatok k Zmluve na úpravu informačných systémov a zabezpečenie služieb. „Vynovená“ zmluva sprísňuje niektoré požiadavky na dodávateľa a zahŕňa aktuálne požiadavky vyplývajúce zo zákona o e-Governmente.

Výsledkom dodatku, ktorý bol podpísaný 26. apríla 2018, má byť zabezpečenie prevádzky Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk a spoločných modulov, a zároveň lepšie a efektívnejšie poskytovanie elektronických služieb verejnej správy občanom.

„Chceme našim používateľom poskytnúť viac komfortu s využívaním elektronických služieb. Po náročných rokovaniach som preto rád, že sa nám podarilo nastaviť podmienky tak, aby bola práca s e-schránkami efektívnejšia,“ hovorí Lukáš Sojka, generálny riaditeľ NASES. Z jeho pohľadu je najdôležitejším bodom najmä definovanie závažného incidentu, ktoré sa týkajú obmedzení služieb, nemožnosti preberania, podávania či zobrazovania správ. Závažným incidentom sa teda najnovšie rozumie, ak používateľ elektornicky potvrdí doručenku a do 30 minút nedôjde k prijatiu príslušnej správy.

Suma prevádzky sa ani pri zvýšenej záťaži nezmení

NASES v tomto mesiaci deklarovala 5-násobný nárast využitia elektronickej komunikácie v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, kedy začala platiť pôvodná zmluva. Aktuálne má elektronickú schránku zriadenú a aktivovanú na doručovanie 280 085 právnických osôb, 65 275 fyzických osôb a 8 489 orgánov verejnej moci. Mesačne sa cez slovensko.sk prihlási viac ako milión užívateľov. Mesačná suma určená na prevádzku sa však dodatkom nijako nemení. Znamená to, že NASES za chod e-služieb bude platiť rovnako, napriek výraznému navýšeniu počtu užívateľov a správ.

Dodávateľom NASES je konzorcium spoločností SWAN,a.s. a GlobalTel a.s. Na základe spomínanej zmluvy bude vyhodnocovaná prevádzka (SLA) na mesačnej báze, teda nie kvartálne, ako tomu bolo doteraz,  čo taktiež prispeje k efektívnejšiemu riadeniu prevádzky slovensko.sk.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality