NASES sťahuje datacentrum do nových priestorov

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby sťahuje jedno svoje datacentrum do nových priestorov. Oznámila to vicepremiérka Veronika Remišová v utorok na tlačovej konferencii, ktorá sa konala na Úrade vlády SR aj za účasti generálneho riaditeľa NASES Pavla Karela. Hlavným cieľom sťahovania je najmä zabezpečenie vyšších bezpečnostných a prevádzkových technologických štandardov pre štátne IT systémy. Nový areál poskytla štátna spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel (ďalej len „SPP“). Kvalitnejšie a väčšie priestory by mali štátu a agentúre umožniť ďalšie rozširovanie infraštruktúry a elektronických služieb.

Nové umiestnenie datacentra v SPP poskytuje takmer o dve triedy vyšší bezpečnostný štandard (na štvorstupňovej škále klasifikácie podľa Uptime Institute) než pôvodné priestory, ktoré patria Úradu vlády SR. Nové datacentrum sa nachádza v chránenom areáli, má zabezpečené alternatívne zdroje energie, čo podstatne zvyšuje základnú úroveň bezpečnosti. Zároveň poskytuje aj priestorovú rezervu na ďalší rozvoj IS verejnej správy v horizonte najbližších 3 – 5 rokov.

„Získali sme nielen kvalitnejšie, ale aj väčšie priestory, ako sú aktuálne k dispozícii. Sťahovanie sa začalo v máji, dnes tam máme presťahovaný nový uzol Govnetu. Máme presťahovaný aj uzol systému pre riadenie incidentov kybernetickej bezpečnosti, ktorý sa už tiež zavádza do rutinnej prevádzky,“ uviedol generálny riaditeľ NASES Pavel Karel s tým, že posun štátneho datacentra zo súčasnej lokality na úrade vlády do nových priestorov je podľa neho „diametrálny“. V najbližších dňoch sa pripravuje inštalácia novej technologickej infraštruktúry pre Ústredný portál verejnej správy, ktorá nahradí súčasnú, morálne, technicky aj ekonomicky už dávno prežitú a odpísanú.

Po dobudovaní dvoch dátových centier sa do budúcna ponúka otázka tretieho dátového centra. Uvažuje sa však skôr o rôznych ďalších dlhodobých alternatívach, na ktorých sa aktuálne pracuje.

Výrazný rozdiel zaznamená nepopierateľne aj rozpočet na nájom. Podľa vicepremiérky Veroniky Remišovej dôjde v horizonte 10 rokov k úspore minimálne 5 miliónov eur. Uviedla tiež, že v prípade riadenia štátneho IT sú pre ňu kľúčové úspory, bezpečnosť a efektivita.

Fotografia vicepremiérky a generálneho riaditeľa NASES z tlačovej konferencie k datacentru

Vicepremiérka Veronika Remišová a generálny riaditeľ NASES Pavel Karel

Fotografia generálneho riaditeľa NASES na tlačovej konferencii k datacentru

Pavel Karel, generálny riaditeľ NASES

Fotografia datacentra v priestoroch SPP

Fotografia datacentra v priestoroch SPP

Fotografia datacentra v priestoroch SPP - Oracle

Fotografia datacentra v priestoroch SPP – Oracle

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality