Počas víkendu nebude možné pristupovať do elektronických schránok

Počas víkendu budú nedostupné niektoré služby portálu slovensko.sk a nebude možné ani prihlasovanie sa do elektronickej schránky. Dôvodom je optimalizácia výkonu Identifikačného a autentifikačného modulu IAM.  

Mimoriadna odstávka modulu bude prebiehať od soboty, 12. novembra 2016, 20.00 h do nedele, 13. novembra 2016, 14.00 h, teda v čase, v ktorom sa predpokladá najmenší záujem o elektronické služby.

Počas uvedeného časového úseku bude portál www.slovensko.sk ako vstupná brána pre služby Ústredného portálu verejnej správy, ako aj nadväzujúce portály open.slovensko.sk a data.gov.sk dostupné na prezeranie informačného obsahu vrátane video návodov pre používanie elektronických schránok.

Nebude však možné prihlásenie do samotnej elektronickej schránky, vykonávanie operácii s ňou a čítanie prijatej pošty, a to ako na portáli slovenko.sk, tak aj na ďalších špecifických prístupových miestach, teda portáloch, ktoré rovnako slúžia na prihlásenie sa na konkrétne služby ostatných ministerstiev či integrovaných subjektov, napr. ministerstva vnútra, či obcí.

Podnikateľským subjektom i občanom, ktorí majú aktivované svoje schránky na doručovanie úradných rozhodnutí  a počas víkendu im uplynie fikcia doručenia odporúčame, aby svoje schránky skontrolovali pred avizovanou odstávkou, teda ešte v piatok, alebo v sobotu v dopoludňajších hodinách. 

 

O module IAM
Úlohou modulu IAM (Identity Access Management) je overovať  elektronickú identitu používateľa a odovzdávať identifikačné údaje o nej ostatným zapojeným informačným systémom. Poskytuje funkciu jediného prihlásenia „single sign-on“, ktorá zabezpečí, že používateľ sa nemusí opätovne prihlasovať pri prístupe k jednotlivým službám, ak už je raz prihlásený na www.slovensko.sk. IAM zabezpečuje správu identít osôb, ich prístupových oprávnení a  autentifikačných prostriedkov.
Posledná aktualizácia « Späť na aktuality