NASES chce byť prehľadnejší pre všetkých

Všetky zaujímavé a užitočné informácie o Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk a e-komunikácii máte oddnes ako na dlani. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) spustila nový web statistiky.slovensko.sk.

Už sa nemusíte trápiť s čítaním excelových tabuliek. Všetky informácie, ktoré potrebujete, nájdete  na webstránke statistiky.slovensko.sk. Ide najmä o grafy zobrazujúce počet zaslaných podaní a rozhodnutí, počet integrovaných subjetov, ale aj počty zriadených a aktivovaných elektronických schránok občanov a podnikateľov.

Cieľom novej webstránky je najmä transparentnosť a prehľadnosť.

Webstránka statistiky.slovensko.sk je doteraz druhou microsite, ktorú NASES vyrobil za posledných niekoľko mesiacov. Prvou je informačná stránka k Centrálnemu úradnému doručovania s názvom novaobalka.sk.

Pozitívne výsledky NASES

NASES sa snaží počúvať názor ľudí a neustále pracuje na zjednodušení online úradovania pre všetkých. V elektronických schránkach bolo upravených viac ako 15 funkcionalít a vizuálnych prvkov. Medzi tie najvýznamnejšie zmeny patrí preposielanie na e-mail, zavedenie platby kartou ako nového spôsobu správcovských a súdnych poplatkov, hromadné preberanie notifikácií pre uľahčenie a urýchlenie práce s e-schránkou. Callcentrá slovensko.sk a finančnej správy sa od leta prepojili, čím prejavili proklientský prístup k občanovi, ktorý už nemusí dvakrát vytáčať rôzne telefónne čísla. V júni prebehlo prvé verejné užívateľské testovanie, na základe ktorého NASES následne upravil niektoré funkcie v e-schránkach.

Do budúcnosti chce umožniť zasielanie SMS notifikácií na viac telefónnych čísel, pre podnikateľov prinesie možnosť podpísania toho istého dokumentu dvoma osobami či dokonca možnosť preposlania správy na iný úrad priamo zo schránky právnickej, ale aj fyzickej osoby.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality