Na portáli otvorených dát je už aj vestník verejného obstarávania

Vestník verejného obstarávania je už dostupný aj na strojové spracovanie v .xml formáte širokej verejnosti. Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len ÚVO) v spolupráci s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES) začal zverejňovať Vestník verejného obstarávania cez Open Data. Na strojové spracovanie si tak prístup k všetkým oznámeniam z verejných obstarávaní vrátane redakčných opráv môžu stiahnuť všetci registrovaní užívatelia. K dispozícií sú aj dáta za roky 2014 a 2015, pričom dáta z predchádzajúcich rokov (2013, 2012, 2011, atď.) sa budú postupne dopĺňať.

 

Dáta z vestníka sú cez .xml formát zverejnené na portáli otvorených dát open.slovensko.sk. Kým doposiaľ boli datasety zverejňované v rôznych formátoch zodpovedajúcich aktuálnym štandardom, v súčasnosti ide o vôbec prvé otvorené dáta z ÚVO sprístupnené širokej verejnosti vo formáte .xml, ktorý je nezávislý na použitom operačnom systéme. „Chcem sa poďakovať UVO, že sprístupnil jeden z najžiadanejších datasetov a v spolupráci s prevádzkovateľom portáluwww.slovensko.sk vytvoril podmienky, aby naplnil zámer, že na jednom centralizovanom mieste určenom pre celú štátnu správu, ktoré je dostatočne technicky vybavené a dostupné, boli pre verejnosť k dispozícií všetky požadované informácie vo formáte .xml,“ uviedol generálny riaditeľ NASES Norbert Molnár.

Molnár zároveň zdôraznil, že „sprístupnenie údajov širokej verejnosti cez Open Data je kľúčom k zvýšeniu transparentnosti a tiež k ďalším podnikateľským príležitostiam.“Zároveň očakáva, že tieto datasety budú patriť aj k najsťahovanejším. Portál otvorených dát open.slovensko.sk vznikol v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktorej zámerom je zlepšovanie vládnutia a spravovania vecí verejných cez zvyšovanie transparentnosti, efektivity a zodpovednosti. data.gov.sk je katalóg obsahujúci rôzne datasety od povinných osôb v SR. V súčasnosti obsahuje 942 rôznych datasetov v štandardizovaných formátoch, ktoré sú strojovo využiteľné na ďalšie spracovanie.

Kontakty:
Martin Dorčák
manažér pre komunikáciu
NASES
martin.dorcak@nases.gov.sk
tel.: 0905254406

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality