Na centrálnu elektronickú podateľňu majú všetky úrady prejsť do roku 2020

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) pracuje na riešení centrálnej elektronickej podateľne pre všetky inštitúcie verejnej správy. Úrady ju majú začať využívať do roku 2020. Novela zákona o e-Governmente by sa mala dostať na pripomienkovanie do konca marca.

Úrad vicepremiéra Petra Pellegriniho chce prostredníctvom centrálnej elektronickej podateľne zvýšiť efektívnosť a kvalitu poskytovaných služieb úradmi v každom kúte Slovenska a zároveň zjednotiť ich postup pri výkone verejnej moci, a najmä ušetriť tak finančné prostriedky.

Jednotnú elektronickú podateľňu by mali používať všetky inštitúcie s cieľom efektívnejšieho posúvania doručených zásielok a ich evidencie. Na používanie modulu centrálnej elektronickej podateľne by sa malo podľa neho vytvoriť prechodné obdobie do roku 2020.

„Orgány verejnej moci sa budú môcť rozhodnúť medzi integráciou na Ústredný portál verejnej správy alebo prevádzkovaním kópie tejto centrálnej elektronickej podateľne u nich, teda lokálne,“ priblížil ÚPVII.

Legislatívne bude riešenie upravené v novele zákona o e-Governmente. Úrad v januári vyzval širokú verejnosť, aby sa do jej prípravy zapojila so svojimi návrhmi a pripomienkami. Aktuálne sa zaoberá otvorenými otázkami, do konca marca predpokladá odoslanie právnej normy do medzirezortného pripomienkového konania.

„Návrh novely zákona bude počítať s nákladmi na tzv. zosúladenie – to znamená, že orgány, ktoré aktuálne prevádzkujú vlastnú elektronickú podateľňu, teda nepoužívajú modul centrálnej elektronickej podateľne, budú musieť do uplynutia prechodného obdobia prejsť na používanie modulu centrálnej podateľne,“ uviedol úrad.      

Peter Pellegrini, podpredseda vlády pre investície a informatizáciu, sa taktiež zasadzuje o to, aby boli elektronické služby štátu pre občana čo najjednoduchšie a čo najviac užívateľsky prívetivé. Jedným zo zjednodušení je aj platba kartou za elektronické služby tak, ako keď si človek kupuje letenku alebo čokoľvek iné cez internet. Pracovná skupina na ÚPVII, ktorej súčasťou je aj agentúra NASES,  vyhodnocuje aktuálne možnosti online platby. „Jednou z možností je aj online úhrada súdnych a správnych poplatkov prostredníctvom systému e-kolok. Našou snahou je, aby prvé služby, ktoré sa dajú zaplatiť online, boli dostupné už v tomto roku,“ uzavrel úrad.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality