Miesto v štátnej službe? Všetky ponuky nájdete na jednom mieste

Personálne procesy v štátnej službe budú efektívnejšie a transparentnejšie. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) začína projekt „Centrálny informačný systém štátnej služby“ (CISŠS). Ako napovedá názov, pôjde o centralizáciu údajov, najmä na účely riadenia ľudských zdrojov v tejto sfére. Projekt je plánovaný na obdobie rokov 2017 až 2020.

„Zavedenie tohto systému prispeje k rozvoju e-Governmentu a umožní realizovať komplexnú reformu štátnej služby,“ hovorí Michaela Balážová, riaditeľka projektovej kancelárie NASES.

Od 1. júna sa uchádzači o štátnu službu môžu prihlasovať na výberové konania aj elektronicky cez open.slovensko.sk. Oddnes teda môžete všetky výberové konania nájsť na jednom webovom sídle. Prostredníctvom CISŠS sa štátni úradníci i verejnosť môžu informovať o vyhlásených výberových konaniach či o ich výsledkoch. Výberové konanie v štátnej službe teda získa iný rozmer. Prejaví sa to najmä na zvýšení kvality a jednotnosti procesov elektronických výberových konaní a na znížení nákladov na jedného prijatého štátneho zamestnanca.

„Vybudovanie systému prispeje k zvýšeniu kvality a dostupnosti elektronických služieb pre občanov. Štát zase získa analyticko-strategický nástroj na efektívne riadenie ľudských zdrojov,“ dopĺňa riaditeľka projektovej kancelárie NASES Michaela Balážová.

Reformný zámer Úradu vlády SR, ktorý pokrýva aj projekt Centrálneho informačného systému štátnej služby, bol schválený v auguste 2016. Koncom mája 2017 bola následne schválená štúdia uskutočniteľnosti Riadiacim výborom pre Prioritnú os 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Analýzy odhadujú náklady na vybudovanie systému na 4,9 mil. EUR s DPH. Konečnú cenu projektu určí ale až pripravovaná verejná súťaž. Jednotlivé funkcionality systému budú nabiehať postupne, plne funkčný bude v roku 2020.

Nový systém výberového konania bude mať navyše výhody najmä pre tých občanov, ktorí budú používať pri prihlasovaní sa na vyhlásené výberové konanie občiansky preukaz s čipom a bezpečnostným osobným kódom.

 

Prínosy riešenia pre občana a štátnu správu:

 • úspora času občanov aj štátnych zamestnancov
 • používateľsky prívetivé a proaktívne elektronické́ služby
 • zvýšenie efektívnosti na strane služobných úradov
 • aplikácia princípu jedenkrát a dosť
 • zvýšenie transparentnosti v oblasti štátnej služby
 • podpora pre publikovanie otvorených údajov

 

POZOR! Ešte stále nie je na elektronickú komunikáciu pripravených dostatok štautárov

 • Od 1. júla 2017 budú firmám so sídlom v SR zapísaným v obchodnom registri zasielané úradné rozhodnutia či oznámenia výhradne prostredníctvom elektronických schránok.
 • Do elektronickej schránky je možné prihlásiť sa cez portál slovensko.sk.
 • Na prístup do schránky je potrebný občiansky preukaz s čipom s aktivovaným bezpečnostným osobným kódom (BOK), počítač, prístup na internet, čítačka a príslušný softvér.
 • K 25. máju 2017 malo 120 994 štatutárov vybavený elektronický občiansky preukaz s čipom s bezpečnostným osobným kódom (BOK) a 29 041 štatutárov má občiansky preukaz s čipom, avšak nemá k nemu bezpečnostný osobný kód (BOK).
 • V prípade, ak máte občiansky preukaz s čipom a nemáte k nemu BOK, je potrebné zastaviť sa na oddelení dokladov, pretože bez BOK nie je možné prihlásiť sa do e-schránky.
 • O vydanie občianskeho preukazu s čipom či aktiváciu bezpečnostného osobného kódu môžete požiadať na ktoromkoľvek zo 76 oddelení dokladov na celom Slovensku.
 • Aktuálne je priemerná čakacia doba na podanie žiadosti o vydanie dokladov 50 minút.
Posledná aktualizácia « Späť na aktuality