Memorandum o spolupráci NASES A FIIT STU

FIIT STU a NASES sa zaviazali k rozvíjaniu spolupráce. Zdroj foto: FIIT STU

Významná spolupráca. Generálny riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) Pavel Karel a dekan Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej Technickej univerzity (FIIT STU) Ivan Kotuliak dnes podpísali Memorandum o spolupráci. Vďaka nemu sa prehĺbi vzájomná kooperácia a otvorí sa priestor pre nové spoločné projekty a spoluprácu na inováciách v štátnom IT sektore. Praktickými aktivitami majú obe inštitúcie záujem podporovať rast úrovne a kvality vzdelávania študentov s dôrazom na rozvoj a využívanie vedomostného a tvorivého potenciálu. Projekt je naviazaný na začiatok školského roka a spustí sa v septembri.

Tento krok rozšíri už fungujúcu neformálnu spoluprácu, ktorá začala v minulom roku (2021) zadaním dvoch diplomových prác v oblasti kybernetickej bezpečnosti a posunie ju o úroveň vyššie. Hlavným cieľom NASES bude vytvoriť priestor pre praktickú realizáciu teoretických poznatkov študentov, pedagógov a vedeckých pracovníkov fakulty. Najbližšie to bude externé doktorandské štúdium zamestnanca NASES Andreja Ralbovského od nového školského roku 2022/2023. Zároveň sa vytvorí priestor aj pre ďalších diplomantov, ktorí si budú môcť overiť aplikáciu teoretických znalostí v dennodennej praxi agentúry.

Na snímke zprava Ivan Kotuliak, Andrej Ralbovský a Pavel Karel. Zdroj foto: FIIT STU

 

Tematicky sa spolupráca zameria najmä na oblasti ako UX design portálových riešení v správe agentúry, efektívne testovanie riešení, kybernetickú bezpečnosť a informatizáciu verejnej správy. NASES zabezpečí odborníkov, ktorí študentom odprezentujú praktické ukážky zo sveta kybernetickej bezpečnosti a spôsoby riešenia detegovaných problémov v praxi. Študenti budú mať tiež aj praktickú možnosť zúčastňovať sa na konkrétnych zlepšovaniach informačných systémov spravovaných agentúrou.

Odborníci z FIIT sa budú zároveň podieľať na príprave analýz, štúdií, návrhov riešení k aktuálnym témam pri zlepšovaní informatizácie verejnej správy.

Táto spolupráca je príkladom prepojenia vzdelávania s praxou s cieľom lepšie pripraviť študentov pre potreby praxe a uľahčiť im tak uplatnenie po skončení štúdia.

Celé znenie Memoranda o spolupráci.

Posledná aktualizácia « Späť na aktuality